Απαλλαγή Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης