ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΙΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ