ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΔΤΟ ΚΑΙ Υ.Δ.