Αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής που κατατέθηκαν έως 31.12.2020 και έως 23.12.2021 εκκρεμούν, γίνονται δεκτές δίχως την έκδοση απόφασης. Προθεσμία ανανέωσης η 31.03.2022.